Selected info material; posters, flyers, catalogues from:
Generator (2007), Detox testing the Nation (2004), New Meaning Radio (2004), Kunst til folket (2003), Festning Europa (2002), Rethinking Nordic Colonialism (2001), Annette Thommessens minnefond (2001) etc.  

Generator (2007)
I prosjektet New Meaning/Dialog vil kunstnergruppen New Meaning arrangere en workshopserie i dialogforståelse og konflikthåndtering for ungdommer med bakgrunn fra ikke-demokratiske regimer. Prosjektledere for workshopene er Hanin Al Khamisi, Seyed Zahir Naser og Seyed Jamil Naser. Disse vil først gjennomgå kurs ved Norges Fredsråd. Prosjektet ender opp med planlegging og produksjon av et veggmaleri på Kolstad. Deltakerne i workshopene får her praktisere noe av det de har lært.

Essay by Helen Eriksen on New Meaning at Generator (sept 2008).
http://www.generator2007.no/index8091.html?page_id=64


Discursive Picnic, Sharing & Food, invitert av Unwetter til Kunstsalon, Berlin (2005)Det store islamspillet (2002). Design Anna Hedberg


Festning Europa, editor/project Anne Britt Rage (2002):